Değerli Meslektaşlarım;

  1996 yılında, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği bünyesinde kurulmuş bulunan “Resüsitasyon Komitesi”, 1998 yılında “European Resuscitation Council(ERC) ile işbirliğine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği yönetim kurulları “Resüsitasyon Komitesi’ne ve  ERC’ye olan üyeliğimize son derece önem vermiş, her türlü maddi ve manevi desteği sağlamışlardır. Bu süreç içerisinde TARD Yönetim Kurulunda görev almış olan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

  3-5 Ekim 2002 tarihlerinde İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleştirilen, European Resuscitation Council (ERC)’in 6. Bilimsel Kongresi sırasında, ERC üst düzey yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda son derece  önemli gelişmeler oluşmuştur.

  ERC, yöneticileri her ülkeden sadece bir kuruluş ile muhatap olduklarını ve bugüne kadar Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’ne bağlı olarak çalışmakta olan  “Türk Resüsitasyon Komitesi”ni Türkiye’de tek muhatap kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Bu durumun süreklilik kazanması ve ERC ile daha ileri düzeyde işbirliği sağlanabilmesi için resüsitasyon Komitesi’nin, mültidisipliner ve bağımsız bir “Resüsitasyon Derneği” haline dönüştürülmesini önermişlerdir. Bu değişikliklerin sağlanmasından sonra ERC’nin tüm olanaklarının, kullanılmasının mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir.

  Daha sonra, ERC’nin yeni bir dernek kurulması önerisi ile ilgili olarak Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu’na tarafımızdan bilgi sunulmuş ve ERC’nin bu önerileri Yönetim Kurulunca olumlu karşılanmıştır. Bu durum üzerine, “Resüsitasyon Derneği”nin kurulması için çalışmalara başlanılmıştır.

  RESÜSİTASYON DERNEĞİ'nin kuruluş evrakları 35.040.057 kütük numarası ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne kaydedilmiş olup, derneğimiz 10.06.2003 tarihinden itibaren "Tüzel Kişilik" kazanmış bulunmaktadır.

  “Resüsitasyon derneği” mültidisipliner bir yapıya sahiptir. Derneğimizin tüzüğüne göre; Tıp Doktorları ve Tüzel Kişiler, Resüsitasyon Derneğinin iki asil üyesinin de referansıyla üyeliğe aday olmak için yazılı olarak başvurabilirler. Bu başvuru ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Adayların üyeliğe kabulü yönetim kurulu toplantısında gizli oylama ile gerçekleştirilir. Burada çoğunluğun oyunu alanlar üyeliğe kabul edilirler.

  15 Eylül 2004 tarihinde, “European Resuscitation  Council” ile “Resüsitasyon Derneği” arsında BİR anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma uyarınca

  “Resüsitasyon Derneği” ERC’nin, uluslararası bilimsel ortamda kabul görmüş olan; CPR Kılavuzları ve diğer tüm basılı bilimsel materyelini kullanacak,bunların Türkiye’de yayınlanmasını sağlayacak ve düzenlenecek olan “Erişkin ve Pediatrik Temel Yaşam Desteği, Otomatik Eksternal Defibrilasyon, Erişkin ve Pediatrik İleri Yaşam Desteği, Yenidoğanın Resüsitasyonu” kurslarında ERC modeli kurs uygulamalarını esas alacaktır. Böylece uluslararası standartlarda Resüsitasyon Eğitimi yapılması mümkün olacaktır. Bu çalışmalarımızın Türk sağlık camiası için çok yararlı olacağını umuyorum.

  Prof.Dr.Agâh ÇERTUĞ
  Resüsitasyon Derneği Başkanı

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
  35100  Bornova / İZMİR
  Tel :  ( 232) 390 38 75
  Fax : ( 232) 339 76 87
  E-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.