Özel Durumlarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sempozyumu

Tarih : 13 Nisan 2019, Cumartesi

Adres: Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Huzurevi Mahallesi 77201 Sk. 01170 Çukurova/ADANA-Türkiye

Cardiopulmonary Resuscitation in Special Circumstances Symposium

Date: April 13, 2019, Saturday

Address: Başkent University Private School of Baskent 77201 Sk. 01170 Çukurova/Adana-TURKEY

Yapılmış Kurslar