16-17 Şubat 2008 tarihlerinde SANERC  İSTANBUL’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyeleri, Uzmanlık öğrencileri ve hemşireler için gerçekleştirdiğimiz “İleri Yaşam Desteği” Kursu SANERC Müdürrü Sayın Emine TÜRKMEN ve Resüsitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Agah ÇERTUĞ tarafından organize edilmiştir. Bu kursta, aşağıdaki eğiticiler görev almıştır:

 

Agâh ÇERTUĞ

Mehdi Zoghi

Mustafa Akın

Emine TÜRKMEN

Kubilay DEMİRAĞ

Canan BOR

Gönül Tezcan KELEŞ

Özlem KORKMAZ

Zehra YANGIN

Elif ÇOPUROĞLU

Zuhal KARAKURT

Aysel BADIR