1-2 ŞUBAT 2008 tarihlerinde SANERC  İSTANBUL’da gerçekleştirdiğimiz “İleri Yaşam Desteği” Kursu SANERC Müdürrü Sayın Emine TÜRKMEN ve Resüsitasyon Derneği başkanı Prof. Dr. Agâh ÇERTUĞ tarafından organize edilmiştir. Bu kursta, aşağıdaki eğiticiler görev almıştır:

 

Agâh ÇERTUĞ

Kubilay DEMİRAĞ

Zehra YANGIN

Zuhal KARAKURT

Aysel BADIR

Emine TÜRKMEN

Hülya TÜRKAN

Emre ERBABACAN

Özlem KORKMAZ

Elif ÇOPUROĞLU