Tam olarak 30 yıl önce, 13 Aralık 1988'de, 13 Avrupa ülkesinden ve ilgili disiplinlerden 20 temsilci, Avrupa Resusitasyon Derneği'ni kurdukları Antwerp'e davet edildi.

Bu ilk öncülerden bazıları hala aktif çalışmakta iken, bazıları artık bizimle değil (bunlar Douglas Chamberlain, Leo Bossaert, Lars Mogensen, Hugh Tunstall-Pedoe, Paul Hugenholtz, Stig Holmberg, John Camm, Peter Baskett, Herman Delooz, Erik Edgren, Tom Evans, Neville Hart, Rudolph Juchems, Andrew Marsden, Arsene Mullie, Erik Sandoe, Daniel Scheidegger, David Zideman, Cameron Moffat, and Narciso Perales).

Resmi seçimler yapılıncaya kadar geçici başkan Douglas Chamberlain ve geçici sekreter Leo Bossaert ile birlikte bu 20 öncü, yönetim kurulu olarak tayin edildiler.
Hedefler şu şekilde belirlendi: ‘Avrupa'da resüsitasyon standartlarını geliştirerek ve kardiyopulmoner resüsitasyona haklı bir ilgi gösteren Avrupa organizasyonlarının aktivitelerini koordine ederek insan hayatını kurtarmak’.

Ağustos 1989'da ilk resmi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Peter Baskett ilk başkan, Stig Holmberg Başkan Yardımcısı, Daniel Scheidegger Onursal Sayman ve Leo Bossaert Onursal Sekreter olarak seçildiler. İlk tüzük, Haziran 1990’da Amsterdam'daki ilk Genel Kurulda onaylandı. Wolfgang Dick’e kadar Peter Baskett başkan oldu. Daha sonraki başkanlar Pierre Carli, Petter Andreas Steen, David Zideman, Bernd Boettiger, Maaret Castren ve şimdi Jerry Nolan oldu.

ERC'nin 25. yıldönümünün kutlandığı 2013 yılında, Douglas Chamberlain ve Leo Bossaert, Resusitasyon‘da kapsamlı bir değerlendirme yayımladılar (Bossaert LB, Chamberlain D. The European Resuscotation Council: Its History and Development Resuscitation 2013; 84: 1291-94).

Bu tarihsel bakış ardından ERC, Başkan yönetimindeki güçlü bir ofisin desteklediği gönüllüler ağı ve Ulusal Resüsitasyon Dernekleri (NRC) olarak büyümeye devam etti. Bu 5 yıl boyunca önemli ölçüde ilerleme sağlandı.

Temel destekler (Bilim, Kılavuzlar ve Kurslar) daha da geliştirilmiş ve modern bir yapıya kavuşmuştur. Çok sayıda çalışma grubu, özel görev grubu ve komiteler, dört Bilim ve Eğitim Kurulu (ALS, BLS, PLS, NLS), üç Yürütme Komitesi (Eğitim, Kılavuzlar, Araştırma) ve beş Destek Komitesi (Finans, Yönetim, Kongre, GPC, Yayın Kurulu) ile bir matris yapıda basitleştirilmiştir. Bunların faaliyet alanları ve yapıları güncelleştirilmiş 2018 Ana Sözleşme ve İç Kurallar'da tanımlanmıştır. ERC'nin hedefleri yıllar boyunca değişmeden kalmıştır: “Herkese yüksek kaliteli resüsitasyon sağlayarak insan yaşamını korumak”. Ofis ve Personel Niel, Belçika'daki kendi modern ofis binalarına taşındılar 2018'de CEO Bart Vissers, ERC'den ayrıldı ve yakında yeni bir CEO atanacak.

Gönüllüler ağı ve 33 Ulusal Resüsitasyon Derneği’nin, bilimsel mükemmelliği destekleyen, verimli bir zemin oldukları kanıtlandı: ERC’deki bilim adamları ILCOR'un özel görev gruplarında lider bir rol oynarlar; Resuscitation dergisi, Acil Tıp kategorisinde en yüksek Etki Faktörü'ne sahiptir; Araştırma Ağı, EuReCa çalışmaları gibi birinci sınıf yayınlarla sonuçlanan çok uluslu projeleri kolaylaştırdı; yeni Haber Bülteni, 950 tam üyeyi ve 135000'den fazla üyeliği bilgilendirmektedir.

2013 yılında Krakow ardından Bilbao, Prag, Reykjavik, Freiburg, 2018'de Bologna’da başarılı kongreler düzenlendi, 2019'da Ljubljana ve 2020'de Manchester kongreleri yapılacak.

ERC 2015 Kılavuzları, Resüsitasyon Bilimi ve Tedavi Önerileri üzerine ILCOR Uzlaşısı’na dayanıyor ve Prag'daki ERC Kongresinde sunuldu. 2020 Kılavuzları Manchester'da çıkacak. ERC, Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan ‘Kardiyak Arest Hakkında Yazılı Bir Açıklama da bulundu ve bunun sonucunda 16 Ekim’de Avrupa Kardiyak Arrest Farkındalık Günü olarak belirlendi  (later re-named  European Restart a Heart Day). Kalbi Yeniden Canlandırma- Hayata El Ver şeklinde tekrar adlandırıldı. 2013'teki ilk Kalbi Yeniden Canlandırma- Hayata El Ver, okul çocuklarını kapsayan çok sayıda eğitim ve tanıtım faaliyeti yaptı. 2018'de ILCOR ve uluslararası topluluk, Dünya Kalbi Yeniden Başlat Günü'nde (WRAH) bu girişime katıldı.

ERC Kurslarına rehberlik, aynı şekil ve kalitede sürdürülüyor ve çok sayıda Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkesi de dahil olmak üzere 33 ülkede düzenleniyor. Bu çabalar sonucunda, yılda 16000'den fazla kurs yapılmış ve 120000’den fazla sertifika verilmiştir. El kitapları sürekli olarak güncellenmekte ve 30 dile çevrilmekte iken elektronik e-öğrenme materyalleri modern “karma öğrenme” kavramına entegre edilmiştir. Bu kursların, eğitmenlerin, öğretmenlerin, çevirilerin, güncellemelerin, el kitapları ve sertifikaların dağıtılması, 2016 yılında faaliyete geçen yeni CoSy (Kurs Düzenleme Sistemi) tarafından yönetilmektedir.

ERC, 30 yıl önce bir grup arkadaş tarafından oluşturuldu. Mevcut başarıların ve kazanımların çoğu halen bu şekilde kişisel yaklaşımla ve ortak bir tutku ve kararlılıkla hareket eden tek tek üyelerin destekleriyle sağlanmaktadır. Bu ilk oluşum “herkese yüksek kaliteli resüsitasyon sağlayarak insan yaşamını korumak” ortak hedefiyle ve Avrupa çeşitliliğin zenginliğine saygıyı koruyarak, zaman içinde modern iyi yönetim ilkelerine dayanan profesyonel bir organizasyona dönüştürülmüştür.