Yeni Sayfa 1

 -   

   Ana Sayfa | ENGLISH

Yeni Sayfa 4
 
 
 
 
 

AVRUPA RESUSİTASYON KONSEYİ İLE (TÜRK) RESÜSİTASYON  DERNEĞİ

ARASINDAKİ ANLAŞMA

 

 

Avrupa Resusitasyon Konseyi;

PO Box 113

Universiteitsplein 1

B-2610 Antwerp, Belgium

Genel yönetici Prof. Dr. Leo Bossaert tarafından temsil edilir, ‘ERC’ olarak kısaltılacaktır.

 

 

 

(Türk) Resüsitasyon Derneği;

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

35100 Bornova, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Agah Çertuğ tarafından temsil edilir, ‘(Türk) RS’ olarak kısaltılacaktır.

 

 

 

1.      Anlaşmanın zemini

Resusitasyon pratiğini geliştirerek, hayatı korumayı amaç edinen ERC, Avrupa’da görev yapan, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. ERC adının ve ilgili logonun tek sahibidir.

(Türk) Resusitasyon Derneği ise, kardiyopulmoner resusitasyon alanında aktif olan  bilimsel bir organizasyondur.

Her iki taraf da, Türkiye ve Avrupa’daki görevlerini ve, işbirliklerini korumak, artırmak  ve güçlendirmek amacındadır.

2.      Anlaşma şartları ve koşullar

1.     KARŞILIKLI TANINMAK

a.     ERC, (Türk) Resusitasyon Derneği’nin Türkiye’de resusitasyon alanı ile ilgili tüm görüş açılarını temsil eden, ulusal bir kurum olduğunu kabul etmektedir.

b.      (Türk) Resusitasyon Derneği, ERC’yi tüm ulusal konseyleri ve resusitasyon alanındaki ana organizasyonları temsil eden Avrupa organizasyonu olarak kabul etmektedir.   

c.       ERC, resusitasyon konularında (Türk) Resusitasyon Derneği’ne önerilerde bulunacaktır. (Türk) Resusitasyon Derneği, Türkiye’deki ulusal resusitasyon konuları hakkında ERC’ye bilgi verecektir. ERC, Türkiye ile ilgili tüm soruları Türk Resusitasyon Derneği’nin sekreterine yönlendirecektir.

d.      ERC, (Türk) Resusitasyon Derneği ile olan ilişkisinde resusitasyon eğitimi ve pratiğine ait ulusal, tarihi ve yasal farklı durumlar olabileceğinin farkındadır. Uygulamalardaki herhangi bir değişiklik durumunda ERC’ye bildirilecek ve tartışılacaktır.

 

2.    ÇEVİRİ VE BİLGİ DEĞİŞİMİ

A.    (Türk) Resusitasyon Derneği ERC’den gelen ve orijinal olarak İngilizce olan rehberler ve diğer dokümanların Türkçe’ye çevrilmesinde yardımcı olmayı kabul eder.

B.     (Türk) Resusitasyon Derneği, ulusal veya Avrupa düzeyinde önemli olan Türkiye’ye ait ulusal bilgileri, ERC web-sitesinde yayınlanmak üzere iletmeyi kabul eder.   

C.     (Türk) Resusitasyon Derneği, ERC’nin rızası doğrultusunda, ulusal veya Avrupa düzeyinde önemli olan bilgileri (Türk) Resusitasyon Derneği’ne ait web-sitesinde Türkçe olarak yayınlamayı kabul eder. 

3.     

YAYIN VE DAĞITIM

a.     (Türk) Resusitasyon Derneği, ERC yayınlarının ve eğitim materyallerinin gereğinde Türkiye’de yayınlanması ve dağıtımı konusunda ERC ile anlaşma yapmak için çalışacaktır. Böyle bir anlaşma olmadıkça, (Türk) Resusitasyon Derneği herhangi bir ERC materyalinin çevirisi, basılması, yayınlanması veya dağıtımı konusunda adım atmayacaktır.  

b.      Türk ulusal eğitim ve diğer resusitasyon materyalleri;nin ERC logosunu ve/veya ‘ERC tarafından onaylanmıştır’, ‘ERC tarafından tavsiye edilmektedir’ gibi ibareleri taşıması istendiğinde, onaylanması için önceden ERC’ye yollanması gereklidir.

 

4.      REHBERLERİN KABUL EDİLMESİ

a.       (Türk) Resusitasyon Derneği Türkiye’deki resüsitasyon eğitiminde ERC’ye ait klinik ve eğitim rehberlerini kabul edecektir. (Türk) Resusitasyon Derneği’ne ait tüm eğitim materyalleri ERC rehberleri ve tavsiyelerine uyacaktır.

 

5.      EĞİTİM AĞININ VE KURSLARIN ORGANİZASYONUNUN TANINMASI

A.     ERC ve (Türk) Resusitasyon Derneği, ERC Avrupa eğitim ağı standartları ile uyum içerisinde olan ve ERC tarafından bu niteliklere sahip olduğu tanınan bir Türk eğitim ağının oluşturulması için birlikte çalışacaklardır.

B.     ERC, kursların ve eğitim materyallerinin devemlılığını sağlamak için (Türk) Resusitasyon Derneği ile işbirliği yapacaktır.

C.     (Türk) Resusitasyon Derneğinin tüm erişkin TYD, OED, İYD ve PYD uygulayıcı ve eğitici kursları ERC rehberleri, kurs içeriği ve programlarına göre yapılacaktır.

Bu uyumu sağlamak için Türk Resusitasyon Derneği’ne ait kursların organizasyonu ayrı bir ERC – (Türk) Resusitasyon Derneği iş anlaşması ile düzenlenecektir. Bu anlaşma, aşağıda yer alanlar dahil olmak üzere ve yalnızca bunlar ile sınırlandırılmadan kurs ile ilgili tüm noktaları içerecektir:

-         kursun pratik organizasyonu

-         kurs materyalleri

-         kurs yönetimi

-         ERC sistemine uygun olarak eğiticinin uygunluğu

-         Aday uygunluğu

-         Değerlendirme ve sertifika verilmesi

-         Resertifikasyon

D.     (Türk) Resusitasyon Derneği, Avrupa’daki eğitim kalitesinin sağlanması amacı ile, ERC’nin kurslarını denetlemesine ve uygun gördükçe destek vermesine ve önerilerde bulunmasına izin verecektir.

 

6.      YARIŞMAMA ŞARTI

a.        ERC, yalnızca (Türk) Resusitasyon Derneği kanalıyla yapılacak istekler sonucunda Türkiye’de kurslar düzenlemek için (Türk) Resusitasyon Derneği ile işbirliği yapacaktır.

b.       ERC, Türkiye’de bulunan üçüncü kişilerden aşağıdakileri içeren ve bunlarla sınırlı olmayan konularda resmi istek alması durumunda, üçüncü kişilerin isteğini yerine getirmeden önce (Türk) Resusitasyon Derneği’nin onayına başvuracaktır:

- Resmi olarak tanınma

- Türkiye’deki CPR eğitim teşebbüslerinin desteklenmesi

- Diğer bir sözleşmeli anlaşma

 

7. (TÜRK) RESUSİTASYON DERNEĞİ’NİN RESMEN TANINMASI

a.  ERC, (Türk) Resusitasyon Derneği’ni Avrupa’da yüksek kaliteli resusitasyon pratiği ve eğitimini sağlamak için karşılıklı işbirliği ile çalışan, ‘ERC işbirliği konseyi’ olarak tanımaktadır.

 

Bu anlaşma 15 Eylül 2003 tarihini taşımaktadır.

Bu tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

Karşılıklı anlaşma ile yenilenebilir.

 

Prof. Dr. Leo Bossaert                                  Prof. Dr. Agah Çertuğ

ERC Genel Yöneticisi                                   (Türk) Resusitasyon Derneği Başkanı

 

 

Agreement between the European Resuscitation Council  and the [Turkish] Resuscitation Society >>>

 

  Geriyukarı çık