DERNEĞİMİZ 2018-2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Başkan
Prof.Dr. Şule AKIN ENES
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - Adana

Başkan Yardımcısı
Prof.Dr. Gönül TEZCAN KELEŞ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi - Manisa

Genel Sekreter
Prof.Dr. Nurcan DORUK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - İçel

Sayman
Prof.Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - İçel

Üye
Doç.Dr. Şule ÖZBİLGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Doç.Dr. Dilek ÖMÜR ARÇA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir

Doç.Dr. Pınar ERGENOĞLU
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - Adana

Yrd.Doç.Dr. Aslınur SAGÜN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - İçel

Doç.Dr. Canan BOR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir

Uzm. Dr. Zeynep PESTİLCİ ÇAĞIRAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – İzmir

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

Prof.Dr. Volkan HANCI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir

Prof.Dr. Kubilay DEMİRAĞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir

Uzm.Dr. Güneş TERZİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Prof. Dr. Hülya SUNGURTEKİN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - Denizli

Doç.Dr. Çağla BALİ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - Adana

Yrd.Doç.Dr. Özlem ÖZMETE
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi - Adana