Prof. Dr. Agâh ÇERTUĞ    
Ege Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD Bornova İZMİR

Prof. Dr. Filiz Tüzüner    
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. Ankara

Prof. Dr. Kutay Akpir
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. İstanbul

Prof. Dr. Uğur Oral
Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD Mersin Üniversitesi Rektörü Mersin

Prof. Dr. Mois BAHAR
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD İstanbul

Prof. Dr. Ali Reşat Moral
Ege Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD Bornova İZMİR

Prof. Dr. Oya Kutlay
Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD.  BURSA

Prof. Dr. Bora Aykaç
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD İstanbul

Prof. Dr. Gülsen Korfalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. Bursa

Prof. Dr. Belkıs Tanrıverdi
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. Eskişehir

Prof. Dr. Güner Kaya
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. İstanbul

Prof. Dr. Akın Serdar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Bursa

Prof. Dr. Mustafa Akın
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. İzmir

Prof. Dr. Kamil Pembeci
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. İstanbul