Sempozyumda sunulmak üzere göndereceğiniz bilimsel çalışmalar, Bilimsel Kurul ve Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek olup uygun görülen bildiriler sempozyum sırasında sözlü olarak sunulacaktır.
(Scientific studies to be presented at the symposium will be assessed by the Scientific Committee and Abstract Assessment Committee and appropriate reports will be selected as oral presentations during the symposium.)
Sempozyum için bildiri özetleri sadece bu site aracılığıyla gönderildiği koşulda kabul edilecektir.
(Report abstracts for the symposium will only be accepted when sent through this website.)
Bildiri özeti formunda istenilen tüm alanlar uygun şekilde doldurulmalı, e-posta adresiniz mutlaka doğru olarak kayıtlarda yer almalıdır.
(All requested areas on the report abstract form should be completed appropriately, e-mail addresses must be registered correctly.)
Bildiriler hiçbir bilimsel ortamda sunulmamış/yayımlanmamış olmalı ve herhangi bir ticari ilişki taşımamalıdır.
(Reports should not have been presented/published in any scientific medium and should involve no commercial relationships.)
Bildiri özetiniz için belirlenen maksimum sözcük sayısı 300’dür. MS Word Programında 11 Punto ve Arial fontunda yazdığınız bildirinizi kopyalayarak forma yapıştırmanız yeterli olacaktır.
(The maximum count of words for the abstract is 300. It is sufficient to copy your report written in MS Word program with Arial font size 11 and paste it into the form.)
Bildiri özeti göndermek için son tarih 27 Mart 2019’dur.
(The deadline to submit an abstract is 27 March 2019.)
captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Yapılmış Kurslar