Değerli Meslektaşlarım,
Resüsitasyon Derneği olarak iki yılda bir kez düzenlediğimiz Sempozyumumuzun üçüncüsünü 13 Nisan 2019 tarihinde Adana’da gerçekleştireceğiz.

Resüsitasyon Derneği ev sahipliğinde, “Hastane-İçi Kardiyak Arrest” ve  “Olay Yerinden Hastaneye” başlıklarıyla gerçekleştirilen sempozyumların üçüncüsünü “Özel Durumlarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon”  başlığı ile hazırlayarak meslektaşlarımızla konuyu bilimsel anlamda güncelleyerek detayıyla tartışmak ve karşılıklı tecrübe aktarımında bulunmak istedik. Oturumlarda konuşmacı olarak görev alan meslektaşlarım Avrupa Resüsitasyon Derneği (ERC; European Resuscitation Council) eğitimcileri olup ayrıca ERC temsilcisi iki uluslararası konuşmacımız da bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacaktır.

Nisan’da portakal çiçeği kokulu Adana’da, bilimsel içeriği zengin bir konu ile buluşup sosyal anlamda da birlikteliğimizi güçlendirmek en büyük dileğimiz.  Resüsitasyon Derneği yönetim kurulumuz, büyüyen ve güçlenen Derneğimizin çatısı altında hazırladığımız bu önemli bilimsel etkinlikte, kardiyopumoner resüsitasyon ile ilgilenen tüm hekim, hemşire, paramedik ve diğer sağlık profesyonellerini sıcak bir sosyal atmosferde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyacaktır.
Saygı ve Sevgilerimle


Prof.Dr. Şule AKIN ENES
Resüsitasyon Derneği Başkanı

Yapılmış Kurslar